Thực hiện Chương trình giáo dục trung học ứng phó dịch COVID-19
Cập nhật lúc07:43, Thứ Ba, 21/09/2021 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ hướng dẫn thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học/hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, các nhà trường sẽ tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các lớp từ́p 7 đến lớp 12 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006, Bộ hướng thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo phụ lục II và III kèm theo công văn này. Các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp Trung học Phổ thông và lớp học theo mô hình trường học mới, cở giáo dục cũng tham khảo phụ lục II, III để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. Các phụ lục đã thể hiện rõ những nội dung giáo viên cần làm cũng như hướng dẫn học sinh thực hiện như: học sinh tự học, học sinh tự đọc, học sinh tự thực hiện…

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH thay thế Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH (năm 2020) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học Cở, Trung học Phổ thông./.

PV

,
,
.
,
,
,
,