Phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc11:05, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh đã ký văn bản gửi: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh về phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Nội dung như sau:

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân; đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phát động hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt: “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

1. Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thi đua thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong; thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 cho nhân dân, thực hiện tốt biện pháp 5K; đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân.

2. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tăng cường “4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt khi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến trong tỉnh, khu vực và cả nước, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống dịch hiệu quả.

4. Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện... tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân dân trong tỉnh, bảo đảm hiệu quả, an toàn; nâng cao năng lực điều trị; tập trung truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch, không để lan rộng ra cộng đồng.

5. Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch.

6. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Thi đua chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan truyền thông, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền; thông tin tới người dân một cách kịp thời, khách quan, chính xác về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.

9. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; đặc biệt là các lực lượng chống dịch tuyến đầu và những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh, những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại dịch bệnh Covid -19; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hỗ trợ, đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh tổng hợp, xem xét và trình UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng (qua Sở Nội vụ) cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống dịch (trong và ngoài ngành y tế).

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xét đề nghị khen thưởng theo trình tự thủ tục đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị được giao có trách nhiệm phát động, triển khai tổ chức Phong trào thi đua cho phù hợp, thiết thực, mang lại hiệu quả, góp phần phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới để nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

,
,
.
,
,
,
,