Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
Cập nhật lúc19:42, Thứ Tư, 22/09/2021 (GMT+7)

Ngày 20-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có Công văn số 41/KH-ĐĐBQH về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV giữa đại biểu Quốc hội với cử tri.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh và các huyện, thành phố. Nội dung hội nghị gồm: Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp; Kết quả giải quyết và trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh tại các kỳ họp trước; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến nay. Cử tri các huyện, thành phố phát biểu ý kiến, kiến nghị với ĐBQH và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan. Đại diện UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của mình (nếu có) và phát biểu ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ ba ngày 28-9-2021. Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri tại điểm cầu của tỉnh gồm: Các vị trong Đoàn ĐBQH khóa XV của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND, UBND, các phòng, ban của huyện, thành phố; cử tri ở địa phương. 

Để hội nghị tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại các điểm cầu bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,