Triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022

11:08, 24/08/2021

Ngày 24-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII  "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ ngày 13-8-2021, Ban TVTU đã ban hành Thông báo số 280-TB/TU về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Trong đó yêu cầu đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí theo quy định thì thực hiện sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề; khuyến khích các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên thực hiện sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện... Để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra, chính quyền các cấp, trước hết người đứng đầu phải xác định việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm chính trị quan trọng trong năm 2021; từ đó phát huy tinh trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đúng chủ trương của Ban TVTU và Kế hoạch của UBND tỉnh. HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn... đảm bảo việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai kế hoạch và quy trình nghiệp vụ để tiến hành việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nêu rõ: Hiện nay tỉnh ta có 3.674 thôn xóm, tổ dân phố. Qua khảo sát sơ bộ có trên 1.800 thôn xóm, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp, sáp nhập; gần 300 thôn xóm, tổ dân phố thuộc diện khuyến khích sắp xếp, sáp nhập, chiếm gần 60% thôn xóm, tổ dân phố của cả tỉnh; nhiều nhất là ở thành phố Nam Định và các huyện Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố để đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định và tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở; đồng thời tạo thuận lợi để các thôn xóm, tổ dân phố củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa. Đây là nhiệm vụ lớn, thời gian triển khai không nhiều, có phạm vi rộng liên quan đến hầu hết các xã, phường, thị trấn, tác động đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nhiều người dân, đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Sau hội nghị này, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức hội nghị để phổ biến đến tận người dân về sự cần thiết, những lợi ích khi sắp xếp, tổ chức lại thôn (xóm), tổ dân phố; giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân về những vấn đề liên quan nhằm tạo sự đồng thuận cao. Các huyện, thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy phụ trách địa bàn để trực tiếp theo dõi, giám sát và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp, sáp nhập; chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đảng ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn chỉ đạo chặt chẽ xuống từng chi bộ, từng thôn xóm, tổ dân phố. Các huyện, thành phố tạm dừng việc kiện toàn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những thôn xóm, tổ dân phố trong diện sắp xếp, sáp nhập theo quy định cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố. Sở Nội vụ chủ động hướng dẫn, theo dõi, thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố theo quy định và tổ chức thẩm định, xây dựng đề án của tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội; tuyên truyền, vận động hội viên để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo quy định. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố là việc làm khó, thực hiện trên diện rộng, đối tượng phải sắp xếp nhiều, thời gian thực hiện tương đối khẩn trương, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả để các thôn xóm, tổ dân phố đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1-1-2022 như kế hoạch đã đề ra./.

Tin, ảnh: Xuân Thu


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com