Thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn đảm bảo công khai, minh bạch

07:07, 29/07/2021

Ngày 28-7, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 451/UBND-VP7 về việc giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, công khai theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách và giám sát. Sở LĐ-TB và XH, Sở Y tế, Sở VH, TT và DL, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các sở, ngành được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách trình UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB và XH) phê duyệt. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định. Những trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ngay. Những trường hợp hồ sơ có những vấn đề cần xem xét thì tiếp tục hoàn thiện và trình sau; tuyệt đối không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương ngay từ đầu, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ./.

Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com