Thành ủy Nam Định sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc19:28, Thứ Năm, 01/07/2021 (GMT+7)

Ngày 1-7-2021, Thành ủy Nam Định tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, Thành ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều cách làm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều mô hình hiệu quả, cách làm phong phú trên tất cả các ngành, các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 5 năm qua, kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 đạt 40.174 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12,34%/năm; giá trị ngành dịch vụ trên địa bàn đạt 10.871 tỷ đồng, chiếm 34,3% toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm xuống còn 1,92%./.

Hồng Minh

,
,
.
,
,
,
,