Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

08:05, 23/05/2021

Ngày 21-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2021) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. 

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thời gian tổ chức từ 1-6 đến hết 30-6-2021, chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam, tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; tình hình bạo lực gia đình, các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình, các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; các gương điển hình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng đạt hiệu quả cao. Hình thức tuyên truyền đa dạng, bao gồm: Cổ động trực quan băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, bảng tin cộng đồng về chủ đề và các thông điệp tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư; thông tin, tuyên truyền qua các chuyên mục, tin, bài trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh các địa phương.

Sở VH, TT và DL chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế địa phương để tổ chức và vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm nhằm lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh./.

Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com