Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2020; các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Cập nhật lúc19:52, Thứ Năm, 31/12/2020 (GMT+7)

I. Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2020

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển.   

Trong đó: 

1. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) ước đạt 46.121 tỷ đồng, tăng 6,97%.

2. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,1%.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,5% so với năm 2019.

4. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm 2019.

5. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2019.

6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 11% so với năm 2019. 

7. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 16,5%.

8. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 5.700 tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm, tăng 4% so với năm 2019.

9. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng nông thôn mới.

10. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%.

II. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% trở lên.

2. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 16,5%; Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 83,5%.

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14% trở lên.

4. Giá trị xuất khẩu đạt từ 2,5 tỷ USD trở lên.

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên.

6. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5.700 tỷ đồng.

7. Tạo việc làm cho khoảng 32 nghìn lượt người.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 73,5% trở lên.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) giảm còn dưới 0,7%.

10. Công tác xây dựng nông thôn mới: Có thêm từ 10-15 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

,
,
.
,
,
,
,