Doanh thu từ vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 5.374 tỷ đồng
Cập nhật lúc20:06, Thứ Tư, 30/12/2020 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, năm 2020 dịch COVID-19 tác động trực tiếp tới hoạt động vận tải, trong đó vận tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn, lượng khách vận chuyển trong năm giảm 4% so với năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển giữ mức ổn định hơn, chỉ giảm 2,4%. 

Ước tính tháng 12-2020, doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 513,9 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 5.374 tỷ đồng, giảm 2,3% so với năm trước. Tháng 12-2020, vận tải hành khách ước đạt 1,841 triệu lượt người, giảm 1,7% so tháng trước, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hoá đạt 3 triệu 144 nghìn tấn, giảm 3,7%, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện quý IV năm 2020, vận tải hành khách đạt 5,424 triệu lượt người. Vận tải hàng hoá đạt 9,179 triệu tấn. Tính chung năm 2020, vận tải hành khách đạt 20 triệu 777 nghìn lượt người, giảm 4% so với năm trước; vận tải hàng hoá đạt 35 triệu 369 nghìn tấn, giảm 2,4% so với năm 2019./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,