Hội thảo khoa học quốc gia "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"

07:11, 11/11/2020

* Trao Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-2020), ngày 11-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Các ý kiến tham luận cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc, nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc  kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Các tham luận tại hội thảo đã phản ánh khá toàn diện về quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 90 năm qua. Với nội dung phong phú, luận giải sâu sắc, khoa học, các tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong suốt thời gian qua. Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất gắn liền với những bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Hoạt động của Mặt trận đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, hoạt động của Mặt trận cũng góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các góc độ tiếp cận khác nhau, hội thảo đã làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Qua hội thảo đã đúc kết những bài học kinh nghiệm về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bài học xuyên suốt là phải luôn quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng thời kỳ lịch sử. Đặc biệt là bài học về phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để Mặt trận thực sự giữ vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước còn thể hiện thông qua niềm tin vào phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên của Đảng, của hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ và chăm lo cuộc sống của nhân dân. Mặt trận phải là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân dân hành động yêu nước, là chỗ dựa của nhân dân khi nhân dân cần được bảo vệ. Kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động phòng và đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư, phát huy sự năng động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong công tác vận động nhân dân, với phương châm “lắng nghe nhân dân nói”. Mặt trận các cấp cần tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân trong tham mưu chủ trương, chính sách đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), tối 10-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020.

Tới dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Sau hai năm tổ chức và triển khai, tính đến hết ngày 20-9-2020, Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ với 5 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 81 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 Giải Đặc biệt, 5 Giải A, 14 Giải B, 29 Giải C, 32 Giải Khuyến khích.

Các tác phẩm tham gia Giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của Giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như sự đồng hành, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp và nhân dân cả nước trong suốt thời gian qua đối với Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, các tác phẩm nhận giải lần này đều thể hiện những ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng nhiều thông điệp mang tính xây dựng cao, những sự kiện, vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, những thành tựu phát triển của đất nước… Qua đó, các tác phẩm báo chí đã cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, xây dựng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Với việc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, báo chí đã bám sát và phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; về tình hình nhân dân và sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cấp, các ngành đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, báo chí đã phản ánh đậm nét sự ủng hộ của toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng bị thiên tai”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, báo chí cũng phản ánh kịp thời, sắc sảo việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện của Mặt trận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; các hoạt động đối ngoại nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các nhà báo ngày càng phát huy bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động, sắc bén hơn trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tham gia Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, đồng hành cùng Mặt trận trong việc giữ gìn, củng cố, khơi nguồn sức mạnh, góp phần tạo động lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Xuân ThuPVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com