Hưởng ứng "Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020"
Cập nhật lúc18:02, Chủ Nhật, 04/10/2020 (GMT+7)

Ngày 30-9, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh có công văn gửi các thành viên và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, đề nghị chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020”.

Theo đó, các ngành thành viên và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật; nghiên cứu, lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong tháng cao điểm. Lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc học tập, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ tình hình, điều kiện thực tế chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày pháp luật cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Về thời gian thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2020./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,