Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu đô thị
Cập nhật lúc18:39, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư xây dựng khu đô thị triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách. 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu đô thị để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát theo quy định. Yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm về quy hoạch theo quy định của pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý (kể cả việc xây dựng nhà ở dân dụng của các hộ gia đình trong khu đô thị). Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch tại các khu đô thị của nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân... Thường xuyên phối hợp với nhà đầu tư kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chỉ tiếp nhận bàn giao các khu đô thị mới khi đã thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu đô thị theo đúng quy định của pháp luật./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,