Nhiều hoạt động hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong công nhân lao động
Cập nhật lúc18:33, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Ngày 10-9, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định).

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đã được nghe thông báo về những điểm nổi bật trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về các kỳ đại hội; những điểm mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025… động viên cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thông qua hội nghị đã bồi đắp niềm tin của công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,