Tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone
Cập nhật lúc15:26, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 5-8-2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) có Văn bản số 544 đề nghị UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng được Bộ TT và TT và Bộ Y tế thống nhất lựa chọn triển khai trên toàn quốc, có khả năng cảnh báo sớm cho người dùng khi những người họ từng tiếp xúc bị xác định nhiễm COVID-19.

Sở TT và TT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, khai thác tài liệu và xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình tuyên truyền về các tiện ích cũng như cách thức cài đặt ứng dụng Bluezone; tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, xe thông tin lưu động, dán poster tại điểm công cộng như: văn phòng giao dịch một cửa, trung tâm huyện, thị trấn, nhà văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên Trang Thông tin điện tử của địa phương, đơn vị để người dân nắm được và thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, thông báo đến người dân đề nghị cài đặt ứng dụng Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt Bluezone với tần suất từ 3-5 lần/ngày. Định kỳ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone về Sở TT và TT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thời gian gửi báo cáo trước 14h00 thứ sáu hàng tuần. Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn./.

Nguyễn Hương

 
,
,
.
,
,
,
,