Tập trung điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương
Cập nhật lúc19:42, Thứ Hai, 03/08/2020 (GMT+7)

Trước nguy cơ đại dịch COVID-19 tái bùng phát, sẽ tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, ngày 30-7 đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 203/UBND-VP6 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán ngân sách Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo dự toán UBND tỉnh đã giao (Trong đó, các ngành Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và các huyện, thành phố tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở TT và TT, Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ của người nộp thuế; đặc biệt trong tình hình các doanh nghiệp, người dân đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để doanh nghiệp, người dân thấu hiểu, đồng tình ủng hộ chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thuế).

2. Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án; Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

4. Chỉ đạo các cấp ngân sách và các cơ quan, đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 theo Hướng dẫn số 799/STC-NS ngày 13-7-2020 của Sở Tài chính.

5. Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong việc thu, chi ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công, đất đai...; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và gửi kết quả thực hiện qua Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,