Tăng cường quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các tuyến sông, kênh, mương
Cập nhật lúc07:57, Thứ Năm, 06/08/2020 (GMT+7)

Ngày 5-8-2020 UBND tỉnh có Công văn số 653/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tăng cường quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các tuyến sông, kênh, mương.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố phải phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải trên biển và xả chất thải nhựa, chất thải rắn vào các tuyến sông, kênh, mương trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền để người dân thấy rõ tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế thấp nhất và tiến tới loại bỏ việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Vận động người dân tham gia thu dọn và xử lý rác trên các tuyến sông, kênh, mương... Chỉ đạo UBND các xã, các tổ chức, cá nhân ven các sông và phối hợp với các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện công tác bảo vệ môi trường, hàng tháng đồng loạt ra quân làm sạch dòng sông, kênh, mương khu vực giáp ranh giữa các xã, các huyện vào ngày cuối cùng của tháng. Tổ chức, phối hợp với huyện tiếp giáp ký cam kết và hàng tháng cùng tổ chức ra quân thu dọn, xử lý rác trên các tuyến sông, kênh, mương giáp ranh trên địa bàn. Riêng các địa phương ven biển phải đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, có giải pháp kiên quyết ngăn ngừa hành vi xả rác thải sinh hoạt, ngư cụ không còn sử dụng, rác thải nhựa ra môi trường của cộng đồng cư dân ven biển, ngư dân, thủy thủ, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện các biện pháp để khắc phục, thu gom, xử lý lượng rác thải đã xả xuống lòng sông, kênh, mương, bãi biển... Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xúc tiến thu hút đầu tư xử lý chất thải; hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải; lập và thực hiện kế hoạch cải tạo hoặc di dời các khu, cụm nhà ở, công trình trên sông gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn dòng chảy./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,