phòng, chống dịch bệnh covid-19
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc21:22, Thứ Tư, 05/08/2020 (GMT+7)

Ngày 4-8-2020, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành Công văn số 331/UBND-VP7 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về “Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”. Nội dung như sau:

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 2-8-2020 về phòng, chống dịch COVID-19; trong khi chờ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Văn bản số 1100-CV/TU ngày 29-7-2020 của Tỉnh ủy và Văn bản số 321/UBND-VP7 ngày 27-7-2020 của UBND tỉnh, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phải bình tĩnh, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh. 

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành có liên quan, các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động. 

3. Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ, yêu cầu cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm và các trường hợp từng đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến nay đã trở về địa phương. 

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào Việt Nam về địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, rà soát người nước ngoài đang lưu trú, làm việc tại địa phương, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khách sạn... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, yêu cầu cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.  

6. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng (giữ vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng...); tích cực khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì thông báo tới cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phục vụ cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. 

7. Đề nghị Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan chức năng, của chính quyền các cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn, xóm, khu phố là pháo đài, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện./.

,
,
.
,
,
,
,