Hỗ trợ 3 tỷ 280 triệu đồng cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ
Cập nhật lúc18:14, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)

Ngày 5-8-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ 3 tỷ 280 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2020 để hỗ trợ cho các cơ sở áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp năm 2020 tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND.

Các trường hợp được hỗ trợ là các cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản và muối áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 (HACCP); cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Để được nhận kinh phí hỗ trợ, các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản phải đảm bảo áp dụng các quy trình thực hành nông nghiệp và các tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp an toàn như GlobalGAP, Rain, Forest, TCVN 5603:2008 (HACCP) do Bộ NN và PTNT, Bộ KH và CN ban hành hoặc công nhận cho áp dụng tại Việt Nam, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTCBKHĐT ngày 16-10-2013 của liên Bộ NN và PTNT, Tài chính, KH và ĐT; có địa điểm sản xuất, kinh doanh ổn định phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, của huyện; cơ sở cam kết tự nguyện đăng ký áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; có đủ nguồn lực đối ứng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn; có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh cũng ưu tiên hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP năm 2019 và năm 2020./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,