Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Cập nhật lúc19:06, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1857/QÐ-UBND ngày 29-7-2020 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Bệnh viện Ða khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường cũ).

Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa 700 giường đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 577/2006/QÐ-UBND ngày 27-2-2006; Quy hoạch của dự án thực hiện trên cơ sở quy hoạch chi tiết Khu Ðô thị mới Mỹ Trung. Ngày 31-7-2019, UBND tỉnh có Văn bản số 453/UBND-VP5 về chủ trương điều chỉnh dự án từ Bệnh viện đa khoa vùng thành Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Ngày 10-10-2019,

UBND tỉnh đã có Quyết định số 2218/QÐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh dự án. Trên cơ sở đó, về mục tiêu sử dụng, cơ cấu phòng khoa và dây chuyền chức năng tổ chức khám chữa bệnh có sự thay đổi. Bên cạnh đó quy hoạch chi tiết được duyệt năm 2006, đến nay sau 14 năm thực hiện có nhiều chỉ tiêu cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phát huy tối đa hiệu quả, công năng sử dụng công trình. Do đó cần thiết phải điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Bệnh viện Ða khoa tỉnh, làm cơ sở để cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án theo quy định.

Theo Quyết định số 1857/QÐ-UBND, nội dung điều chỉnh gồm: giảm 372m2 diện tích khu đất xây dựng bệnh viện (từ 92.872m2 xuống còn 92.500m2); tăng 337,7m2 diện tích đất xây dựng công trình (từ 19.502,5m2 lên 19.840,2m2); tăng 14.329m2 tổng diện tích sàn xây dựng (từ 60.283m2 lên 74.612m2); tăng mật độ xây dựng từ 21% lên 21,4%; tăng hệ số sử dụng đất từ 0,65 lên 0,81 lần; tăng số tầng cao tối đa của công trình từ 9 lên 11 tầng. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết Bệnh viện Ða khoa tỉnh Nam Ðịnh - quy mô 700 giường đã được Sở Xây dựng duyệt tại văn bản số 805/SXD-QH ngày 11-12-2006./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,