Toàn tỉnh trồng 480 nghìn cây phân tán
Cập nhật lúc18:31, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

Từ đầu năm nay, toàn tỉnh đã trồng 480 nghìn cây phân tán các loại, tăng 30 nghìn cây so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc trồng mới cây phân tán, các địa phương trong tỉnh chú trọng công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng. Sản lượng gỗ và lâm sản khai thác trên địa bàn tỉnh không lớn, chủ yếu được khai thác từ diện tích cây phân tán. Ước tính những tháng đầu năm 2020, sản lượng gỗ khai thác đạt 2.100m3, tăng 1,9%; sản lượng củi ước đạt 5.580ste, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong quý II năm 2020, sản lượng gỗ khai thác 1.098m3, tăng 6,6%; sản lượng củi khai thác 2.820ste, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng và bảo vệ cây xanh. Tiếp tục tổ chức trồng cây theo kế hoạch tại các địa điểm phù hợp quy hoạch, lựa chọn bố trí các loại cây bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trồng cây theo chỉ tiêu trồng cây phân tán được giao; bảo đảm mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 tuyến đường giao thông nông thôn trồng đồng loạt và hoàn chỉnh 1 loại cây, trồng cây xanh xung quanh các nhà máy nước, khu xử lý rác thải tập trung. Các huyện có rừng tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm đủ quỹ đất trồng rừng, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn.

Sở NN và PTNT chuẩn bị đầy đủ lượng cây giống, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại, đáp ứng nhu cầu trồng cây xanh, phát triển trồng rừng của người dân; phối hợp với đơn vị tư vấn, các địa phương ven biển khảo sát, rà soát diện tích, vị trí, xác định chủng loại cây trồng phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình Nam Ðịnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động trồng cây gây rừng; kịp thời thông tin, biểu dương các địa phương, đơn vị làm tốt công tác trồng và bảo vệ cây xanh./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,