Thành phố Nam Định tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
Cập nhật lúc07:43, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

Ngày 16-7, HĐND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, cơ bản đảm bảo chi theo dự toán, các khoản chi cho con người, công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị và các công việc đột xuất của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn, đúng luật. Thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả việc họp trực tuyến và không giấy tờ tại các đơn vị trực thuộc. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố được UBND tỉnh chấm điểm đứng thứ nhất trong các huyện, thành phố. Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó các tình huống. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ đều tăng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (giá so sánh theo giá năm 2010) đạt 5.575 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 4.265 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 14,6 triệu USD, tăng 6,56% so cùng kỳ; thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 1.395 tỷ 812 triệu đồng; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động; có 22/25 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

6 tháng cuối năm 2020, thành phố Nam Định xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện là: Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đôn đốc các phường, xã có đất nông nghiệp thu hoạch lúa xuân, triển khai tốt sản xuất vụ mùa 2020. Chủ động phòng ngừa hiệu quả, ứng phó kịp thời với diễn biến thiên tai và biến đổi khí hậu. Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, theo dõi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc, tổng hợp tiến độ đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Tăng cường thu ngân sách năm 2020, chống nợ đọng, thất thu thuế. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thi công và bàn giao đưa các công trình vào sử dụng: tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố; xây dựng hệ thống thoát nước sinh hoạt khu vực hồ Trầm, phường Văn Miếu; kè hồ Hàng Nan và đường dạo ven hồ. Tiếp tục thi công các công trình đang thực hiện (khu đô thị mới phía nam Sông Đào, đường Lưu Hữu Phước kéo dài…). Đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, an sinh xã hội; rà soát, xét duyệt các chính sách xã hội đối với người có công; quan tâm đầu tư đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo; giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận chính quyền điện tử… phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,