Thành phố Nam Định nhân rộng các điển hình tiên tiến
Cập nhật lúc20:02, Thứ Tư, 15/07/2020 (GMT+7)

Ngày 15-7, thành phố Nam Định tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (giai đoạn 2015-2020). Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tới dự.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ; các ban, ngành và phường, xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng có sự gắn kết chặt chẽ. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các khối thi đua dần đi vào nền nếp, thực chất hơn, theo hướng tăng tỷ lệ khen thưởng cho các cá nhân là công chức, viên chức, người lao động. Các phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn 2015-2020. Sau 5 năm, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 40.174 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4% năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 11.688 tỷ đồng… Kết quả, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã xét duyệt và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 7 tập thể, gia đình; Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể, cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể. Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 35 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 219 tập thể và cá nhân, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 36 cá nhân. Chủ tịch UBND thành phố công nhận tập thể lao động tiên tiến cho trên 640 tập thể, công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho trên 1.900 cá nhân; danh hiệu lao động tiên tiến cho trên 9.300 cá nhân; giấy khen cho trên 1.400 tập thể và 7.617 cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực công tác. Đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 71 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2015, 2016, thành phố được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; năm 2018, 2019 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 0,2-0,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 15-17%; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 9-10%. Đến năm 2025, thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 3.300 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, trong đó “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15-20%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên./. 

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,