Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm
Cập nhật lúc07:49, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)

Theo Cục Thống kê tỉnh tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 phát triển tương đối ổn định. Bệnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng việc tái đàn lợn tại các địa phương còn chậm vì chi phí đầu tư lớn, giá con giống ở mức cao, tâm lý lo ngại dịch tái phát. Chăn nuôi trâu, bò, gia cầm phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Dự ước tháng 6-2020, đàn trâu hiện có 7.481 con, tăng 0,7%; đàn bò 29.964 con, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã thu hẹp diện tích chăn thả, chủ yếu là nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân và nuôi theo phương pháp truyền thống. Dự ước tháng 6, đàn lợn có 632,3 nghìn con, tăng 20,4% (tăng 107,1 nghìn con); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 6-2020 ước đạt 11.115 tấn, tăng 6,2% (tăng 645 tấn) so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 79.294 tấn, tăng 0,6% (tăng 499 tấn) so với cùng kỳ năm 2019; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 84 kg/con.

Những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh, số lượng đàn phát triển. Đàn gia cầm ước hiện có 8.364 nghìn con, tăng 4,9% (tăng 389 nghìn con); trong đó đàn gà 5.974 nghìn con, tăng 4,9% (tăng 281 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 14.791 tấn, tăng 7,8% (tăng 1.075 tấn), trong đó sản lượng gà hơi xuất chuồng ước đạt 11.464 tấn, tăng 7,4% (tăng 788 tấn), sản lượng trứng gia cầm 192.852 nghìn quả, tăng 7,1% (tăng 12.813 nghìn quả) so với cùng kỳ năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi tập trung tái đàn với phương châm thận trọng, kiểm soát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,