Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cập nhật lúc07:37, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 427 ngày 9-7-2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25-5-2020, để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở KH và ĐT, UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm nâng cao cảnh giác của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và hộ kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như: Công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử… để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại các Điều 14, 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điều 6 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin với các cơ quan Nhà nước về tình hình hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 30-6-2016 của UBND tỉnh./.

Việt Thắng


 

,
,
.
,
,
,
,