Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc19:19, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ðầu tư công số 39/2019/QH14 thay thế Luật Ðầu tư công số 49/2014/QH13, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Ðịnh đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm quản lý hiệu quả vốn đầu tư công; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện dự án và xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh. KBNN Nam Ðịnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm và công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2020, KBNN Nam Ðịnh đã thực hiện kiểm soát thanh toán số tiền 1.786 tỷ 167 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài. Trong đó, riêng các dự án thuộc ngân sách địa phương quản lý đạt tỷ lệ giải ngân cao là 1.702 tỷ 778 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch giao. Tính đến ngày 30-6-2020, số dư tạm ứng tại KBNN Nam Ðịnh là 624 tỷ 113 triệu đồng, số thu hồi tạm ứng là 242 tỷ 725 triệu đồng./.

Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,