Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chăm sóc người có công với cách mạng
Cập nhật lúc20:19, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

Ngày 8-7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công điện số 06 về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công (NCC) với cách mạng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nội dung, yêu cầu trong năm 2020. Trong đó, đến hết năm 2020, 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác NCC với cách mạng, nhất là việc giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận NCC với cách mạng còn tồn đọng... Hoàn thành hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ và việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng./.

PV

,
,
.
,
,
,
,