Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng tập trung giải ngân vốn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc07:34, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19, nguồn vốn và dư nợ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nghĩa Hưng chỉ tăng xấp xỉ 13,8 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý, Chi nhánh đã tích cực triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, kịp thời giải ngân nguồn vốn mới được giao và nguồn vốn thu hồi quay vòng. Đến nay, đã giải ngân được 90 tỷ đồng với 2.293 lượt hộ được vay. Vốn vay tập trung chủ yếu ở 6 chương trình tín dụng: Hộ nghèo 4,4 tỷ đồng, hộ cận nghèo 39 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 19,5 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 22,5 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 1,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 2,1 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến 30-6-2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 479 tỷ 678 triệu đồng, tăng 13,7 tỷ đồng so với đầu năm, với 12.924 hộ còn dư nợ. Dư nợ trung bình 1 hộ đạt 37,1 triệu đồng/hộ. Các xã có dư nợ lớn, tăng trưởng dư nợ mạnh so với đầu năm như xã Nghĩa Lợi tăng 1,7 tỷ đồng; xã Nghĩa Thái tăng 1,5 tỷ đồng; xã Nghĩa Trung, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân tăng mỗi xã 1 tỷ đồng. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,012% tổng dư nợ.

6 tháng cuối năm, Chi nhánh tập trung bám sát kế hoạch, nhu cầu vốn tín dụng chính sách của các xã, thị trấn đã rà soát, thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch được thông báo, nợ đến hạn thu hồi để có kế hoạch giải ngân ngay sau khi thu hồi vốn. Tham mưu tích cực cho UBND huyện phân bổ, điều hoà nguồn vốn cho những xã còn hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có nhu cầu vay mà chưa được vay vốn, những hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi có nhu cầu vay để tái đàn, hộ bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại những Tổ tiết kiệm và vay vốn có số thành viên thấp hoạt động không hiệu quả, tổ tiết kiệm và vay vốn có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Tích cực xử lý thu hồi nợ quá hạn, giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp hơn 0,01% tổng dư nợ./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,