Hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây màu hè thu
Cập nhật lúc17:48, Thứ Năm, 16/07/2020 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất rau màu vụ hè thu năm 2020, các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức làm đất để trồng các loại cây màu hè thu bảo đảm lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Đến hết ngày 15-5, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch trồng rau, màu hè thu với tổng diện tích 8.810ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, cây lạc 595ha, ngô 1.070ha, đậu đỗ 650ha và 6.495ha cây khác. Hiện, cây ngô đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển 4-5 lá, cây lạc bắt đầu phân cành, đậu đỗ và các loại rau màu khác sinh trưởng, phát triển bình thường.

Thời gian tới, các địa phương cần tập trung phân công cán bộ kỹ thuật và khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu; chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho vùng khô, hạn và phương án phòng, chống mưa úng cho cây màu hè thu tại vùng úng trũng. Phòng NN và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây màu hè thu theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển sau gieo trồng, theo dõi diễn biến của sâu keo mùa thu trên ngô để tổ chức phun trừ kịp thời. Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình tiến bộ kỹ thuật, nhất là các mô hình “Cánh đồng lớn” liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,