Công đoàn viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Cập nhật lúc20:08, Thứ Tư, 15/07/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14-7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; công tác bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Những tháng đầu năm 2020, trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên, sự phối hợp của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công chức, viên chức, người lao động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn và chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Qua đó đã góp phần tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. 

Những tháng cuối năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-2020); Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, thực hiện văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,