Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Cập nhật lúc18:38, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)

LTS: Ngày 9-7-2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 6/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nội dung Chỉ thị như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; Thông tư số 15/2020/TTBGDÐT ngày 26-5-2020 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ðể kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Nam Ðịnh diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, đúng quy chế, hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Ðào tạo

a) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kỳ thi và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế và Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo; dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức các kỳ thi.

b) Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin kịp thời tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân và toàn xã hội.

c) Chỉ đạo và kiểm tra các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học các bộ môn; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh đảm bảo an toàn, không để xảy ra các tình huống bất thường; phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới trong kỳ thi, chuẩn bị tốt cho học sinh về kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

d) Chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh Nam Ðịnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu: in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xử lý kết quả các kỳ thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh, trật tự kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi.

đ) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan.

e) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nơi đặt các điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức kỳ thi.

h) Thực hiện kịp thời việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi.

g) Là đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi của các cơ quan, ban, ngành; thường xuyên tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Ðào tạo trong công tác bảo mật đề thi, sao in đề thi; giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm coi thi, chấm thi; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong các ngày diễn ra kỳ thi.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo vệ an toàn đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi; tuyệt đối không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

c) Chủ động ngăn chặn, xử lý các thông tin bịa đặt, sai lệch về kỳ thi, các sự cố về an toàn, an ninh của kỳ thi.

3. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo và các cơ quan liên quan chỉ đạo việc đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát công văn, tài liệu, hồ sơ phục vụ kỳ thi kịp thời, an toàn và tuyên truyền rộng rãi về các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo trong công tác đảm bảo phương tiện giao thông công cộng vận chuyển cho thí sinh dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

6. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo trong công tác bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia làm công tác thi; có phương án hỗ trợ ngành giáo dục, cử cán bộ y tế trực tiếp tham gia cấp cứu kịp thời những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh ốm đau bất thường trong khi diễn ra kỳ thi.

b) Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, đặc biệt là ở các nơi tổ chức điểm thi, in sao đề thi, chấm thi; có phương án chuẩn bị sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các điểm thi.

7. Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh

Có kế hoạch cung cấp điện ổn định đảm bảo trong suốt thời gian sao in đề thi, coi thi và chấm thi theo phương án bố trí địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, chấm thi của Sở Giáo dục và Ðào tạo.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn thực hiện việc chi trả các chế độ đối với những người tham gia làm công tác thi.

9. Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh - Truyền hình Nam Ðịnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân góp sức tham gia tổ chức tốt kỳ thi.

10. UBND các huyện, thành phố

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Ðào tạo để có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, cha mẹ học sinh quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT; chỉ đạo các đài truyền thanh địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông để nhân dân cùng quan tâm, góp sức tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả.

b) Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm do thức ăn, nước uống tại các hàng quán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và những người tham gia kỳ thi.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi đến coi thi tại điểm thi đặt tại địa phương; bảo đảm về an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các kỳ thi tại các khu vực thi.

11. Các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Ðào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức kỳ thi; thực hiện tốt những nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Ðào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi.

12. Tỉnh Ðoàn Nam Ðịnh:

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình: “Tiếp sức mùa thi năm 2020” nhằm hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh tham dự kỳ thi và các Hội đồng thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Ðào tạo rà soát, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Ðào tạo./.

,
,
.
,
,
,
,