Trực Ninh diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Cập nhật lúc18:18, Chủ Nhật, 21/06/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 18 và 19-6,  UBND huyện Trực Ninh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2020.

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là tại khu vực thị trấn Cổ Lễ, do bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão, mưa lớn gây ra trên diện rộng gây ngập lụt cục bộ. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị trấn Cổ Lễ thực hành phần vận hành cơ chế với nội dung họp Ban chỉ huy triển khai nhiệm vụ; chỉ đạo các lực lượng thực binh thực hiện 2 tình huống: Tổ chức phát quang mái đê, tìm kiếm ẩn họa trong thân đê; Xử lý vi phạm hành lang đê.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là các hộ dân đang sinh sống, sản xuất, kinh doanh ở khu vực ven đê. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, của cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong việc bảo vệ an toàn đê điều, xử lý các tình huống sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, chủ động trước các tình huống xấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn đê điều trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2020./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,