Triệu tập kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc18:57, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Ngày 16-6-2020, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Thời gian 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10-7-2020 (Họp trù bị vào 7 giờ 00 phút, khai mạc vào 7 giờ 30 phút, ngày 9-7-2020). Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

PV

,
,
.
,
,
,
,