Thành lập, hợp nhất các đoàn thể Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Cập nhật lúc08:00, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)

Ngày 26-6, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập Hội CCB và hợp nhất Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Hội CCB Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh Đoàn đã công bố quyết định hợp nhất Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Cùng với việc thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đoàn thể trực thuộc sẽ tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,