Tạo sức mạnh trong xây dựng, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới
Cập nhật lúc07:40, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Sáng 15-6, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. 

Hiện nay, cả nước có 24.848 hợp tác xã, 91 Liên hiệp Hợp tác xã, 112 nghìn tổ hợp tác, 1.741 hợp tác xã sản xuất với chuỗi giá trị với khoảng hơn 7 triệu thành viên, có tác động đến khoảng 30 triệu người lao động, chủ yếu là địa bàn nông thôn, đóng góp khoảng 6% GDP cả nước. Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho hay, trong 5 năm qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua. Riêng trong năm 2020 đã phát động đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Bứt phá - Sáng tạo - Hiệu quả thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2016-2020”. Các phong trào thi đua yêu nước do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động đã lôi cuốn được sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên người lao động trong toàn hệ thống, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Tham luận tại Đại hội, nhiều đại biểu cho rằng, phong trào thi đua yêu nước và thi đua, khen thưởng trên toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần phát huy được sức mạnh trong xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Đặc biệt, phong trào thi đua trở thành động lực to lớn thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế hợp tác, hợp tác xã góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong xã hội. Để những phong trào, phương châm đó không phải là những khẩu hiệu “suông”, trong giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, thành phố và cả nước với 100% thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương và pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển. Cùng với đó, chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hàng năm ít nhất 3.000 hợp tác xã, 15 liên hiệp hợp tác xã, 12 nghìn tổ hợp tác, thu hút các cá nhân, hộ cá thể, tổ chức tham gia thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tăng bình quân 15%/năm, có ít nhất 65% hộ cá thể sống ở vùng nông thôn là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác. Đặc biệt, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương sửa đổi và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Mặt khác, Liên minh Hợp tác xã sẽ tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương tháo gỡ kịp thời; phối hợp với các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các hợp tác xã thành viên.

Ngoài ra, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng đột xuất phù hợp, kịp thời./.

Theo baotintuc.vn

,
,
.
,
,
,
,