Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
Cập nhật lúc18:57, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa bằng các hoạt động, kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh ở thôn, xóm, xã, thị trấn, phường) những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và các phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ, quy định về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy… nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Thông tin, hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định, khi chở người phải có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện, không chở quá số người quy định, người đi trên phương tiện phải mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh. Ðẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa theo Quy chế phối hợp số 1065/QCPH-C67 ngày 21-3-2016 giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Ðường thủy nội địa Việt Nam, Trung tâm Ðăng kiểm Nam Ðịnh và Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa tỉnh Nam Ðịnh năm 2020. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố Nam Ðịnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa nói chung. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiên thủy nhỏ, thô sơ, phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, bến thủy hoạt động khi chưa được cấp phép, người lái phương tiện thủy không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc có bằng, chứng chỉ chuyên môn nhưng không phù hợp.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra điều kiện hoạt động các bến khách ngang sông; việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải khách, đặc biệt chú trọng tại khu vực bến khách có đông người dân, trẻ em, học sinh qua lại hàng ngày; kiên quyết đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không bảo đảm tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật. Giao UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và thực hiện công tác bảo đảm ATGT đối với phương tiện thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người và tiếp tục thực hiện việc ký cam kết về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,