Phân bổ hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
Cập nhật lúc18:16, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 (bao gồm cả phần kinh phí thừa, thiếu năm 2019) cho các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) với tổng số tiền 292 tỷ 927 triệu đồng. 

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 cho các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL (công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước) của tỉnh với tổng số tiền 288 tỷ 288,9 triệu đồng. Bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các huyện, kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 để cấp cho các đơn vị quản lý, KTCTTL đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là 4 tỷ 638,1 triệu đồng. Trong đó, huyện Ý Yên 2 tỷ 430,5 triệu đồng; Nghĩa Hưng 916,9 triệu đồng; Giao Thủy 729,6 triệu đồng và Xuân Trường 561,1 triệu đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn chi hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã ghi dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị được cấp kinh phí quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, hiệu quả. UBND các huyện, các Công ty KTCTTL của tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí này đúng mục đích, đối tượng và chế độ tài chính hiện hành./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,