Nam Trực chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, vụ đông
Cập nhật lúc18:23, Chủ Nhật, 07/06/2020 (GMT+7)

Theo kế hoạch, vụ mùa, vụ đông 2020, huyện Nam Trực cấy 7.900ha lúa, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha; trồng 250ha cây màu hè thu với các giống cây trồng chủ yếu là: lạc, ngô, rau các loại... Diện tích vụ đông 1.200ha, tập trung vào các loại cây khoai tây 700ha, ngô 150ha, rau các loại 350ha.

Để bảo đảm sản xuất vụ mùa, vụ đông thắng lợi trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung kiểm tra, rà soát lại hệ thống kênh mương, bờ vùng, bờ thửa nội đồng, xây dựng các phương án và biện pháp phòng, chống úng; tích cực vớt bèo, rác, vệ sinh hệ thống kênh cấp 1 xen kẹp, kênh cấp 2 đã hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh và kênh cấp 3 do địa phương quản lý, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh thực hiện nghiêm quy trình vận hành hệ thống đã duyệt, đồng thời bám sát diễn biến thời tiết, thuỷ văn để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn sản xuất. Chủ động tiêu rút nước đệm khi có dự báo thời tiết xấu, chuẩn bị thêm máy bơm dầu, bơm điện sẵn sàng phục vụ phòng, chống úng, hạn. Xây dựng phương án chống úng để chủ động trong chỉ đạo, điều hành và xử lý khi tình huống xảy ra; xây dựng kế hoạch lấy nước vụ mùa. Toàn huyện tập trung gieo cấy sớm, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 20-7-2020. 

Do thời gian chuyển vụ ngắn nên UBND huyện chỉ đạo các địa phương làm đất khẩn trương ngay sau khi thu hoạch lúa xuân; thường xuyên giữ đủ nước trong ruộng để thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ xác thực vật; chủ động diện tích đất gieo mạ dược, hoàn thành làm đất gieo mạ dược xong trước ngày 18-6-2020, hoàn thành làm đất bừa cấy xong trước ngày 5-7-2020. Phòng NN và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh để hướng dẫn người dân phun trừ kịp thời, hiệu quả. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo cấy lúa mùa, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,