Lấy ý kiến đóng góp của nhân sĩ, trí thức, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Cập nhật lúc18:06, Chủ Nhật, 07/06/2020 (GMT+7)

Sáng 5-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện nhân sĩ, trí thức, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, có 12 ý kiến tâm huyết và trách nhiệm tham gia đóng góp. Trong đó, đa số các đại biểu khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung từng phần thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, phân tích khái quát, tương đối toàn diện, khách quan về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung, làm rõ một số nội dung cụ thể trong các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng con người, nhất là đội ngũ trí thức; các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài; tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ, hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và nâng tính cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,