Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Cập nhật lúc16:09, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)

Sáng 12-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020; Các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Giao Thủy, Vụ Bản đã ban hành Bộ tiêu chí thôn/xóm NTM kiểu mẫu, huyện Nam Trực ban hành Bộ tiêu chí thôn/xóm văn hóa NTM kiểu mẫu. Các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Xuân Trường đã ban hành cơ chế hỗ trợ và thưởng trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn/xóm NTM kiểu mẫu, các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, có 9 xã của 3 huyện gồm: Liên Minh, Minh Tân, Hiển Khánh (Vụ Bản); Nam Hùng, Nam Hồng, Đồng Sơn (Nam Trực); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đã hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; 4 xã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 gồm: Yên Phong, Yên Khang, Yên Lương, Yên Cường (Ý Yên). Năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu (Nghĩa Minh, Liên Minh, Giao Phong); 112 xã, thị trấn có mô hình thôn/xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình; trong đó, có 71 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, 2020 có mô hình thôn/xóm NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện Chương trình OCOP, đợt 1 năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận 26 sản phẩm OCOP (trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm đạt 3 sao). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và đơn vị tư vấn Chương trình OCOP của tỉnh phối hợp các huyện, thành phố tổ chức tư vấn, hỗ trợ trên 80 sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình OCOP đợt 2 năm 2020. Dự kiến, tháng 8-2020, các sản phẩm sẽ hoàn thiện hồ sơ và đề nghị đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có trên 100 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Các địa phương đã đưa chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025 vào dự thảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số địa phương bị chững lại; một số tiêu chí ở cấp xã, huyện có nguy cơ sụt giảm so với thời điểm được công nhận. Tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung ở một số địa phương còn chậm. Ở một số xã đã có hệ thống cung cấp nước sạch nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng tại các khu xử lý rác thải cấp xã, hệ thống lò đốt rác xuống cấp, hiệu quả khai thác thấp; bãi xử lý rác thải quá tải, các bãi rác xây dựng không theo quy hoạch. Ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân ở một số nơi còn hạn chế. Hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp có thay đổi nhưng chưa rõ nét, quy mô nhỏ. Để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 mô hình NTM kiểu mẫu, 100 sản phẩm OCOP trở lên; các cấp, các ngành phải xác định xây dựng NTM tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, không có điểm dừng, cần đặc biệt quan tâm, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29-3-2019 của UBND tỉnh về xây dựng NTM năm 2019, 2020 với một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tổ chức tốt việc đánh giá, thẩm định, xét công nhận các xã, thị trấn đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, hoàn thành trong tháng 6-2020. Các huyện, thành phố tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ tiêu chí đã đạt của các xã, thị trấn vào tháng 7, 8 năm 2020. Tháng 10-2020, UBND tỉnh tổ chức hậu kiểm, đánh giá lại các tiêu chí đối với các xã, thị trấn đã được công nhận trong giai đoạn 2014-2015. Năm 2020 lấy chủ đề trọng tâm bảo vệ môi trường nông thôn, triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn các địa phương còn nợ tiêu chí môi trường, giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề. Căn cứ phân công của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định. Trước mắt phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát mức đạt, khả năng hoàn thiện tiêu chí ở các xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; từ đó có giải pháp cụ thể, tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện đạt kết quả cao nhất. Kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương./.

Tin, ảnh: Hoàng Anh

 

,
,
.
,
,
,
,