Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc18:52, Thứ Hai, 22/06/2020 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2020.

Cụ thể, giảm diện tích KCN Dệt may Rạng Ðông từ 600ha xuống 550ha; bổ sung KCN Bảo Minh mở rộng với diện tích 50ha tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái (huyện Vụ Bản) và KCN Hồng Tiến với diện tích 114ha tại các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến (huyện Ý Yên) vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020; đưa KCN Hồng Tiến với diện tích 150ha tại các xã Yên Hồng, Yên Tiến (huyện Ý Yên) ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Nam Ðịnh chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Ðồng thời, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của KCN, bảo đảm diện tích đưa ra khỏi quy hoạch KCN được sử dụng đúng mục đích./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,