Đẩy mạnh "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Cập nhật lúc18:14, Chủ Nhật, 21/06/2020 (GMT+7)

* Tập huấn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

* Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho hội viên nông dân

Sáng 19-6, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất giữa các ngành có liên quan nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021 theo chương trình Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất việc đẩy mạnh thực hiện đề án theo Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 có hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định. UBND các huyện, thành phố tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại hoặc nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính; hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. UBND thành phố Nam Định được lựa chọn làm mô hình điểm cần xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2020; sớm tổ chức sơ kết, tổng kết làm căn cứ để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh. MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể trong năm 2020.

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” tại địa phương góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19-6, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Dự lớp tập huấn, có lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp, Phòng TN và MT các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND 30 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt các quy định của Nghị định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể là xử phạt hành chính, xử phạt bổ sung. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với nhiều điểm mới bổ sung và tăng nặng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm, kỹ năng xử lý vi phạm của các phòng, ban, UBND các phường, xã, thị trấn về thẩm quyền xử lý và cơ chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật

Qua lớp tập huấn, đã củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở có hướng xử lý các vi phạm liên quan một cách hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai.

Ngày 18-6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân xã Nam Hồng (Nam Trực).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Đất đai; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; thông tin về tình hình các loại tội phạm hiện nay trên địa bàn và các biện pháp, kỹ năng phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội.

Thông qua hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, từ đó trở thành những tuyên truyền viên đắc lực, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về đất đai; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn./.

Thanh Tuấn, Văn HuỳnhLam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,