Công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt I năm 2020
Cập nhật lúc18:03, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

Chiều 12-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 44 sản phẩm đạt 3 sao. Từ đầu năm đến nay, Sở NN và PTNT đã phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện trên 80 sản phẩm của 80 đơn vị trong toàn tỉnh đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020. Qua kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 40 sản phẩm cơ bản đáp ứng điều kiện để hoàn thiện sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; các sản phẩm còn lại cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp theo tiêu chí mới có thể đạt và được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các nhóm tiêu chí cần hoàn thiện, gồm: Cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa; quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm; xây dựng câu chuyện sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối, tiếp thị sản phẩm; kế hoạch kinh doanh, bảo vệ môi trường sản xuất…

Thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu hết năm 2020 toàn tỉnh có trên 100 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy vai trò của lãnh đạo cấp xã trong việc tuyên truyền, phát triển các phương án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đối với sản phẩm OCOP, đồng thời xác định sản phẩm OCOP là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung hướng dẫn hỗ trợ 80 sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình OCOP của các huyện, thành phố theo quy định mới của bộ tiêu chí quốc gia. Các đơn vị có sản phẩm tham gia cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để nâng cấp sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7-2020. Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP trên website Chương trình OCOP của tỉnh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP cấp huyện tổ chức đánh giá sản phẩm theo đúng các quy định đảm bảo minh bạch, thực chất, tránh hình thức, không chạy theo số lượng; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và đơn vị tư vấn chương trình OCOP để được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình đánh giá sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan chúc mừng những đơn vị có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đợt I năm 2020. Thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực bám sát các chương trình, kế hoạch của tỉnh, căn cứ vào thực tế địa phương, đơn vị lựa chọn các sản phẩm, ngành nghề và doanh nghiệp có thế mạnh đầu tư thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đăng ký xây dựng thêm các sản phẩm OCOP của địa phương. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lộ trình nâng tầm sản phẩm đến khi có kết quả xếp hạng OCOP. Các doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn lên hạng cao hơn. Phấn đấu trong tháng 7-2020 có thể tổ chức bình tuyển, đánh giá các sản phẩm để tiếp tục công bố các sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong tháng 8-2020./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,