Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm
Cập nhật lúc19:01, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)

Ngày 15-6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề pháp luật về phòng, chống tội phạm; Thông tin về tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức (trong đó tập trung nội dung về tín dụng đen, xã hội đen…); Pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,