Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Cập nhật lúc19:27, Thứ Ba, 05/05/2020 (GMT+7)

Ngày 4-5-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Theo đó, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay được tổ chức từ ngày 5-5 đến 30-6-2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (28-8) và lồng ghép với Ngày Môi trường thế giới với chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn phòng, chống dịch bệnh. Nội dung hoạt động hưởng ứng tháng hành động bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương, cơ quan công sở, nơi công cộng. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng trực tuyến. Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia làm công tác tu sửa, bảo dưỡng công trình cấp nước, vệ sinh tại hộ gia đình kết hợp tuyên truyền về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước an toàn và bền vững./.

Thúy Vy

,
,
.
,
,
,
,