Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
Đảng bộ Hải Hậu hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc17:57, Thứ Tư, 13/05/2020 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Hải Hậu có 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Cồn, Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Hải Trung, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 13-5-2020, cả 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 34 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ doanh nghiệp; 49 chi bộ cơ quan đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025./.

Xuân Thu  

,
,
.
,
,
,
,