Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
Các Đảng bộ: Báo Nam Định, Sở VH, TT và DL đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc07:32, Thứ Sáu, 29/05/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ Báo Nam Định và Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Báo Nam Định đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Báo Nam Định luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên cơ quan; đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy tắc đạo đức nghề nghiệp người làm báo. 5 năm qua, Đảng bộ đã cử 8 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 7 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 7 đồng chí được đi học cao cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 8 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng về an ninh quốc phòng, 6 đồng chí đi học lớp chuyên viên. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, tiếp nhận và sử dụng cán bộ trong cơ quan được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Hàng năm, công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và phân tích chất lượng đảng viên được thực hiện nền nếp, chặt chẽ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Báo Nam Định luôn đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, có 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hàng năm UBKT Đảng ủy Báo Nam Định đều xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát các chi bộ về thực hiện nền nếp sinh hoạt, thực hiện quy chế chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao nền nếp sinh hoạt chi bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 5 năm qua, Báo Nam Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có bước đổi mới, nội dung tuyên truyền phong phú, chất lượng tờ báo được nâng lên rõ rệt. Từ 1-9-2019, Báo Nam Định tăng kỳ phát hành từ 5 kỳ/tuần lên 6 kỳ/tuần; số lượng phát hành 1,14 vạn tờ/kỳ, phát hành đến tận các chi bộ, đội sản xuất, thôn xóm trong tỉnh. Báo Nam Định điện tử luôn duy trì lượng truy cập trên dưới 1,5 vạn lượt/ngày, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhu cầu tiếp nhận thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Báo Nam Định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan tiên tiến, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục rèn luyện, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, công nhân viên cơ quan để nâng cao chất lượng các số báo in và Báo Nam Định điện tử. Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở VH, TT và DL đã tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai các kế hoạch hàng năm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành đã đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) và du lịch phục vụ các dịp lễ, tết mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 79,6% (năm 2015) lên 85% (năm 2019); số làng, thôn, xóm, tổ dân phố tăng từ 53,5% (năm 2015) lên 96,1% (năm 2019); số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tăng từ 36,2% (năm 2015) lên 83,79% (năm 2019). Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu phim lưu động, triển lãm, trưng bày, biểu diễn nghệ thuật... Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn ngành có 9 nghệ sĩ, diễn viên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Phong trào văn nghệ thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Các hoạt động thư viện, xuất bản, nghiên cứu, sưu tầm, bảo vệ di tích, di sản được tăng cường. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các giải trong nước, khu vực và quốc tế. Công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều du khách đến Nam Định.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở VH, TT và DL thực hiện phương châm và mục tiêu “Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đưa sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, giữ vững và nâng cao chất lượng các mặt công tác trong toàn Đảng bộ. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, Đảng bộ Sở VH, TT và DL xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành trên các lĩnh vực. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 90% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá; 98% làng, thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 100% xã, phường, thị trấn, làng, thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá, điểm sinh hoạt văn hoá… Phấn đấu đến năm 2025 chỉ tiêu TDTT quần chúng đạt 38% số người luyện tập TDTT thường xuyên; 25% số gia đình thể thao. Chỉ tiêu thể thao thành tích cao phấn đấu đạt thứ hạng 30-40 tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2020; đạt từ 3-5 huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31...; toàn tỉnh đóng góp cho đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia từ 15-25 vận động viên, số lượng vận động viên đạt cấp kiện tướng đến năm 2025 là 30-35 lượt, cấp I là 30-45 lượt. Lĩnh vực du lịch phấn đấu đến năm 2025 đón và phục vụ từ 2,7-3 triệu lượt khách (tăng 5,7%/năm), tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng./.

Lam HồngKhánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,