Huyện Mỹ Lộc thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19
Cập nhật lúc19:01, Chủ Nhật, 31/05/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần tích cực, khẩn trương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách và công khai danh sách các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ; đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, không trùng lặp, chồng chéo đối tượng được hưởng hỗ trợ, tránh trục lợi chính sách. 

Đến ngày 25-5-2020, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Theo đó, đối tượng bảo trợ xã hội 2.733 người; người có công và thân nhân người có công với cách mạng 1.131 người; người thuộc diện hộ nghèo 315 người; người thuộc diện hộ cận nghèo 1.473 người. Trong các ngày 28, 29-5, các xã, thị trấn đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên. Ngoài ra, 4 nhóm đối tượng khác thuộc diện được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, huyện cũng đang tích cực tập trung rà soát, lập danh sách, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện việc chi trả hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tổ chức rà soát, chi trả, hỗ trợ cho người dân, MTTQ các cấp huyện Mỹ Lộc và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai có hiệu quả trách nhiệm giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách, vi phạm trong thực hiện chính sách./.

Lam Hồng

                                                                                                 

,
,
.
,
,
,
,