Đến năm 2025, cắt giảm ít nhất 20% quy định về kinh doanh
Cập nhật lúc19:22, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu trong giai đoạn này sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31-5-2020; đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Năm 2020, Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo, gồm xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, ngành thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan hoạt động kinh doanh. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng./.

Theo Nhân Dân

,
,
.
,
,
,
,