Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật lúc07:33, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

Sáng 26-5, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp thuộc Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã kiểm tra 98 lượt tổ chức Ðảng; 196 lượt cấp ủy viên, 294 lượt đảng viên; giám sát 39 lượt tổ chức Ðảng và 78 lượt cấp ủy viên, 117 đảng viên theo điểm 2 điều 30 Ðiều lệ Ðảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành cương lĩnh chính trị và Ðiều lệ Ðảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo điều 32 Ðiều lệ Ðảng, UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 9 tổ chức Ðảng, 21 cấp ủy viên; UBKT Ðảng ủy cơ sở kiểm tra 28 lượt chi bộ, 65 lượt cấp ủy viên, đảng viên. UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức Ðảng, 15 cấp ủy viên; UBKT Ðảng ủy cơ sở giám sát 46 chi bộ, 84 cấp ủy viên và đảng viên. Quá trình giám sát đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc và chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức Ðảng, đảng viên; nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch, biện pháp khắc phục kịp thời; đã tiến hành xem xét xử lý 8 cán bộ, đảng viên (cảnh cáo 4 cán bộ, đảng viên; khiển trách 4 cán bộ, đảng viên). Công tác phối hợp giữa UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban TVTU tiến hành kiểm tra đối với các huyện ủy, thành ủy theo kế hoạch; giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy và 2 khối cơ quan, doanh nghiệp kiểm tra, giám sát đối với 150 đảng ủy xã, phường, thị trấn; kiểm tra, giám sát 467 đồng chí Bí thư Ðảng ủy kiêm Chính trị viên, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn, trưởng tự vệ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy và chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, lấy giáo dục phòng ngừa là chính, đồng thời xem xét, giải quyết các vụ việc về tố cáo, khiếu nại của tổ chức Ðảng, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật Ðảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ và đơn vị; tạo sự chuyển biến tích cực đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,