Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"
Cập nhật lúc20:08, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Sáng 28-5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chọn thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Sau 1 năm triển khai thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, kết quả nổi bật là nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” chuyển biến tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rõ rệt; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm cao; sức lãnh đạo của tổ chức Đảng, chỉ huy, hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng được nâng cao. Tổ chức huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 100% quân số; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 82,6%, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi; huấn luyện 150 đồng chí chiến sĩ mới đạt khá. Công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý quân số và vũ khí trang bị, quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội từng bước đi vào nền nếp; 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ; khám và điều trị cho 1.121 lượt quân nhân, 24.665 lượt bệnh nhân có bảo hiểm y tế… Bảo đảm chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; cơ sở vật chất hậu cần cho thực hiện các nhiệm vụ. Tiêu biểu như các đơn vị đã thực hiện tốt như: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Ban CHQS thành phố Nam Định, Ban CHQS huyện Hải Hậu.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm về tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm công tác hậu cần, quản lý tốt tài chính, tài sản của đơn vị, chống lãng phí, tham ô, thất thoát. Thực hiện tốt công tác bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,